Siti Fatimah, S.Pd.I

TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

MADRASAH IBTIDAIYAH NAHDLATUL ULAMA NGINGAS

TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016

 

 

Nama Siti Fatimah, S.Pd.I
Tempat, Tanggal lahir Sidoarjo, 28 November 1973
NUPTK 6460751653300033
Jabatan Guru
Alamat Jl. Ngingas Selatan RT/RW 01/01 Ngingas Waru Sidoarjo
Kontak  
Telp 03172473848
   
Email -
   
Pendidikan
 
S.Pd.I Fakultas Tarbiyah Universitas Sunan Giri Surabaya