Siti Faridha Friatnawati. S. Pd.I

TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

MADRASAH IBTIDAIYAH NAHDLATUL ULAMA NGINGAS

TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016

 

 

Nama Siti Faridha Friatnawati. S.Pd.I
Tempat, Tanggal lahir Bojonegoro, 23 Februari 1983
NUPTK 8555761662300072
Jabatan Kepala TU
Alamat Jl. Ngingas Selatan RT/RW 02/01 Ngingas Waru Sidoarjo
Kontak  
Telp 082139841459
   
Email  faridha_friatnawati@yahoo.co.id
   
Pendidikan
 
S.Pd.I Fakultas Tarbiyah Universitas Sunan Giri Surabaya