Rista Aliftiana, S.Pd.

TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

MADRASAH IBTIDAIYAH NAHDLATUL ULAMA NGINGAS

TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016

 

 

Nama Rista Aliftiana, S.Pd.
Tempat, Tanggal lahir Sidoarjo, 25 Agustus 1984
NUPTK  
Jabatan Guru
Alamat Kaliwaru gg masjid no.3 Rungkut Surabaya
Kontak  
Telp 085736007106
   
Email -
   
Pendidikan
 
S.Pd Pendidikan Biologi Universitas Negeri Surabaya